Rīgas rajons, Ķekavas pagasts, Katlakalns andrasteinberga@inbox.lv Tālr. 29126410 Andra

Leader

Biedrība “Agates sports” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam realizē LEADER programmas projektu “Jaunās komandas sporta veida“ Stafetes ”uz zirgiem ieviešanas biedrībā“ Agates sports ””.

Projekta mērķis un jaunās sabiedriskās aktivitātes – komandas sporta veida “Stafetes” uz zirgiem ieviešana un nodrošināšana Biedrības “Agates Sports” sporta bāzē. Šo jauno pakalpojumu var izmantot gan zirgu sporta aktīvisti, gan citi interesenti, kuriem patīk veselīga brīvā laika pavadīšana un aktīvs dzīves veids.

Viens no sabiedrības darbības mērķiem ir aktīvs un veselīgs dzīves veida popularizēšana Ķekavas novadā. Projekts īstenots VRG biedrības “Partnerība“ Daugavkrasts ”” sabiedrības virzītās
vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2015. – 2020. gadam.

SIA “VMSA” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam realizēt LEADER programmas projektu “Jaunā pakalpojuma“ Bērnu nometnes ar zirgiem ”ieviešana SIA“ VMSA ””.

Projekta mērķis ir jauna pakalpojuma “Bērnu nometnes ar zirgiem” ieviešana un nodrošināšana SIA “VMSA”, saimniecībā “Agates”. Šis jaunais pakalpojums vasaras brīvlaikā tiek piedāvāts zirgu sporta interesentiem – bērniem, kuri ir vecāki no 8 līdz 14 gadiem un kuriem ir neliels priekšzināšanas un iepriekšējās pieredzes saskarsmē ar zirgiem. Tādejādi tiks nodrošināta saturīga un aktīva bērnu brīvā laika pavadīšana vasaras brīvlaikā, popularizēts jāšanas sports un zirgaudzēšana kopumā.

Projekts īstenots VRG biedrības “Partnerība“ Daugavkrasts ”” sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas Ķekavas novadam 2015. – 2020. gadam.